top of page
Tal%20Elbaz_edited.jpg

טל אלבז

מטפלת בשיטת מטאיזם

הטיפול מניח הנחת יסוד בסיסית, לפיה המציאות אותה אנו חווים כעת היא בעצם שיקוף או מראה של עולמנו הפנימי, כלומר המציאות היא ברומטר למחשבות שלנו, הבנות שלנו, אמונות שלנו ו/או אמונות מגבילות ובאופן כללי מה שנהוג לכנות תפיסת עולמנו.

בשיטת המטאיזים הטיפול הוא בין 4- 6 טיפולים לנושא, כאשר השיטה מאמינה כי המטופל הוא המטפל הטוב ביותר של עצמו, כך שלאחר הטיפול, העבודה היא כולה על המטופל. השיטה דורשת מהמטופל התמסרות לתהליך ולקיחת אחריות אישית.

bottom of page