top of page
הזמנה למפגש מבוא ללא עלות ל'חכמת הצ'י קונג ועוצמת הריפוי' - ג'יננג צ'יקונג
שיטת תרגול ממוקדת בריאות, החלמה וריפוי
 24 בינואר 2018

צ'י קונג הינו שיטה סינית עתיקת יומין המבוססת על התפיסה הסינית המסורתית.

זו תפיסה הוליסטית, המבטאת את הקשר ההדדי של האדם והטבע ובו זמנית את אחדותו הפנימית של האדם על רבדיו השונים:

פיזי, רגשי, מנטאלי ורוחני.

תרגול צ'י קונג מלמד לחוות את חוקי הטבע ולגלות את יכולת הריפוי שלו. יכולת זו טמונה בכל אחד מאתנו.

עלינו לגלות את העוצמה הפנימית ולהעצימה למען בריאותינו ובריאות סביבתנו.

השיעור יתקיים במרכז Lighthouse, שד' נורדאו 95 תל-אביב 

ביום רביעי 24.1.18, בין השעות 18:00-19:30 

 

*** המפגש כולל תרגול, מומלץ להגיע בבגדים נוחים.

*** מפגש שיעור ניסיון ללא עלות.

 

bottom of page